### mdictpc.zip **Size** 853197 B **MD5** a48cb829ed1f136c06545a34fa66d1f4 **SHA1** 19bc6240661b97c0f16e946bf6dde4f47835e538 ### 汉语大词典.mdx **Size** 77732186 B **MD5** e691e48c9fc06555649fa0bafa75ba7c **SHA1** 1b96817f1c52a5e6b5a53e0ceeed8309cc871c51